Regulamin

Witaj na stronie inspired.cr! Zasady dostępu i korzystania ze Stron Inspired wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej („Ogólne Warunki”), Polityki Prywatności oraz właściwych przepisów prawa.

Dostęp i akceptacja

1. Uzyskując dostęp i wyszukując Strony, akceptujesz Ogólne Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Możesz korzystać ze Stron jedynie pod warunkiem przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków.

2. Jeżeli nie akceptujesz postanowień Ogólnych Warunków, zaprzestań dalszego korzystania ze Stron.

3. Dostęp do naszych Stron jest udzielany tymczasowo. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów naszych Stron bez zawiadamiania o tym fakcie.

4. Nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności, jeżeli nasze Strony są z jakichkolwiek przyczyn niedostępne w którykolwiek momencie i przez jakikolwiek czas.

Cel istnienia Stron

Zawartość i dane publikowane na Stronach mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Korzystanie ze Stron

1. Możesz używać Stron jedynie dla celów zgodnych z prawem.

2. Zabronione jest używanie Stron:

  • w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa,
  • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu,
  • do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM.

3.Zabronione jest:

  • podejmowanie prób uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do Strony, serwera, na którym strona jest przechowywana, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną,
  • kopiowanie treści.

Polityka Prywatności

Uzyskasz do niej dostęp, klikając w następujący link: